מונחים רפואיים חזור

אונה רקתית temporal lobe

תאור

אחת מהחלקים הרבים של קליפת המוח בכל המיספרה של המוח, שנמצאת בתוך הרקה. אזורים באונה זו קשורים לתפיסה של קול, לתפקודי שפה מדוברת ולזיכרון.