מונחים רפואיים חזור

אונומטומניה onomatomania

תאור

צורה של אובססיה, בה מילה מסוימת חוזרת על עצמה במחשבות, ומפריעה לחשיבה תקינה.