מונחים רפואיים חזור

אונית lobule

תאור

תת-חלק של איבר; האונית מופרדת על-ידי מחיצה וניתן לראותה עם או בלי מיקרוסקופ. לדוגמה, אונית הכבד או אונית הריאה. ראה גם אונה.