מונחים רפואיים חזור

אונקוגני oncogenic

תאור

מציין חומר, אורגניזם או סביבה אשר חודרים לתא ומתפקדים כאונקוגנים. נגיפים מסוימים הם אונקוגנים. ראה גם קרצינוגן.