מונחים רפואיים חזור

אונת המצח frontal lobe

תאור

החלק הקדמי של כל אחת מההמיספרות המוחיות (ראה מוח גדול). היא משפיעה על האישיות ועל פעילויות שכליות גבוהות, כגון חשיבה.