אינדקס מחלות

בלבקטומיה Blebectomy

תאור

Blebs הן בועיות המופיעות במעטפת הצדר של הריאה ובעיקר בפסגות הריאה.
מקורן של בועיות אלה אינו ברור דיו, אך ההתפקעות שלהן היא הגורם העיקרי להופעת
אוורת בית החזה עצמונית ראשונית.

ד"ר בר אילן ד"ר בני צוקרמן


סימפטומים


סיבות וגורמי סיכון


תופעות נלוות וסיבוכים