אינדקס מחלות

גידולים של הסרעפת Tumors of diaphragm

תאור

גידולים בסרעפת נדירים. מרבית הגידולים בסרעפת ממאירים ומקורם באיברים אחרים
(בעיקר בריאה או בצדר-פלורה). גידולים ראשוניים של הסרעפת (כאלה שמקורם בסרעפת עצמה) מתגלים לרוב אצל מבוגרים בין העשור החמישי לשביעי לחייהם.

ד"ר בר אילן
ד"ר בני צוקרמן


סימפטומים

הגידולים ברובם אינם גורמים לתסמינים ומתגלים באקראי, בצילום בית החזה. התסמינים, אם מופיעים, כוללים כאב בעת הנשימה או תחושת מלאות מתחת לצלעות.


סיבות וגורמי סיכון


תופעות נלוות וסיבוכים