אינדקס מחלות

גידולים שפירים של הריאה Benign tumors of the lung

תאור

גידולי הריאה השפירים שכיחים פחות בהשוואה לגידולים הממאירים.
מקור הגידולים הוא ברקמת הריאה עצמה או בדרכי האוויר שלה.

ד"ר בר אילן
ד"ר בני צוקרמן


סימפטומים


סיבות וגורמי סיכון


תופעות נלוות וסיבוכים