אינדקס מחלות

דלף אוויר מריאה Lung air leak

תאור

יציאת אוויר מרקמת ריאה אל חלל צידרי.
דלף אוויר מריאה הוא סיבוך עיקרי אחרי ניתוח בריאה (שכיח יותר אצל חולי אמפיזמה),
וסיבה עיקרית לאשפוז ממושך של חולה לאחר ניתוח בריאה.
בדרך כלל דלף האוויר חדל בתוך 7-5 ימים ממועד הניתוח. אם נמשך למעלה מ-14 יום,
הוא נקרא "דלף אוויר ממושך".

ד"ר בר אילן
ד"ר מיכאל פאפיאשווילי


סימפטומים


סיבות וגורמי סיכון

הסיבות לדלף אוויר הן בעיקר:
1. מחלת ריאה כרונית;
2. ניתוח.


תופעות נלוות וסיבוכים

סיבוכים עיקרים הם: חלל, זיהום חלל הצדר (אמפיאמה) ודלקת ריאות.