אינדקס מחלות

חזה פרפר Flail chest

תאור

חזה פרפר הוא תנועה חריגה של חלק מבית החזה עקב שברים של שלוש צלעות או יותר,
בשני מקומות כל אחד. הוא נגרם על ידי מכה קהה קשה על בית החזה כתוצאה מתאונת דרכים,
מנפילות מגובה או מחבלה מסוג אחר.

ד"ר בר אילן
ד"ר מיכאל פאפיאשוילי


סימפטומים


סיבות וגורמי סיכון


תופעות נלוות וסיבוכים