אינדקס מחלות

שבר בגולגולת Skull fracture

תאור

שבר בגולגולת הוא תוצאה של חבלת ראש קהה. ייתכן שבר קווי, דחוס, פתוח או שבר בבסיס הגולגולת.
לכל אחד מהשברים מאפיינים משלו. לשברים עצמם אין משמעות גדולה מבחינת הפגיעה במוח,
ולרוב אין צורך לטפל בשבר עצמו. אין מקום לביצוע צילומי גולגולת לאבחון השברים.

ד"ר מרגלית נבו


סימפטומים


סיבות וגורמי סיכון


תופעות נלוות וסיבוכים