אינדקס מחלות

בצילוס Bacillus

תאור

סוג של חיידקים דמויי מקלות המייצרים נבטים אי-אירוביים. רובם גרם-חיוביים. זן זה מסווג ל-48 סוגים. שלושה מהם פתוגניים והשאר חיידקים ספרופיטיים על קרקע של מזון.

אורגניזמים רבים שנהגו לכנותם בצילוס במשך שנים רבות מסווגים כיום בקבוצות אחרות.

ד"ר יצחק סרוגו

האנציקלופדיה הישראלית לרפואה
הוצאת ידיעות ספרים 2007


סימפטומים


סיבות וגורמי סיכון


תופעות נלוות וסיבוכים