אינדקס מחלות

מחלות מקצוע Occupational diseases

תאור

מחלה שאדם נפגע בה עקב עבודתו או עיסוקו היא מחלת מקצוע. הפגיעה יכולה להתרחש בעקבות חשיפה לגורמים מזיקים שונים, כגון כימיים, פיזיקליים, ביולוגיים, מסרטנים ורדיואקטיביים. שלא כמו תאונת עבודה - אירוע חד-פעמי, מחלת מקצוע, היא תוצאה של חשיפה נישנית לגורם המזיק, על פני פרק זמן מסוים.

מועד הופעת מחלת המקצוע, יכול להיקבע אך ורק על ידי רופא תעסוקה או רופא מומחה למערכת הגוף שנפגעה. לדוגמה, ניתן לציין כמחלות מקצוע, הרעלת עופרת, סילקוזיס, אסבסטוזיס. במחלה אסבסטוזיס, לדוגמה, נחשף החולה למרכיבי אסבסט הנספגים בדרכי הנשימה, מתפתחת מחלת ריאות כרונית, ובהמשך לחשיפה ממושכת תיתכן התפתחות סרטן ספציפי של מעטפת הריאה (הפלירה) הנקרא מזותליומה.

הידבקות במחלה הנגרמת על ידי מחולל מיקרוביאלי, מכונה הדבקה תעסוקתית.

רשימת מחלות המקצוע לפי תקנות הביטוח הלאומי כוללת 54 מחלות בשתי קבוצות. על מחלות מסוימות, הכלולות ברשימה אחרת של 79 מחלות מקצוע, יש לדווח למפקח העבודה האזורי עם התרחשותן.

ד"ר איתן ישראלי

האנציקלופדיה הישראלית לרפואה
הוצאת ידיעות ספרים 2007


סימפטומים


סיבות וגורמי סיכון


תופעות נלוות וסיבוכים