אינדקס מחלות

מחלות חסר סביבתיות Environmental Deficiency Disease

תאור


אחד הציטוטים המפורסמים ביותר של הפסיכואנליטיקאי דונלד וויניקוט הוא האמירה "אי אפשר לגדל תינוק בלי אהבה": אמירה זו התייחסה לכך שגם כאשר מסופקים צרכיו הפיסיים של התינוק, עשויה התפתחותו להיפגע במידה ולא מסופק צורכו הנפשי בחום וקבלה.
מחלות חסר סביבתיות הינן המונח שטבע וויניקוט לתיאור הפרעות פסיכופתולוגיות של עצמי כוזב הנובעות מחסכים בילדות: תינוק אשר גדל בסביבה שאינה מותאמת לצרכיו, לא יפתח תחושת עצמיות סובייקטיבית וייחודית, כי אם יתאים עצמו באופן כנוע לסביבתו הלקויה. ויתור זה על תחושות, רצונות וצרכים ככל הנראה יביא להיעדר יצירתיות וסיפוק בהגיעו לבגרות.


סימפטומים


סיבות וגורמי סיכון


תופעות נלוות וסיבוכים