אינדקס מחלות

הרחבת אישון העין mydriatics

תאור


סימפטומים


סיבות וגורמי סיכון


תופעות נלוות וסיבוכים