אינדקס מחלות

עוויתות cramps

תאור


סימפטומים


סיבות וגורמי סיכון


תופעות נלוות וסיבוכים