אינדקס מחלות

התקפים חלקיים partial seizures

תאור


סימפטומים


סיבות וגורמי סיכון


תופעות נלוות וסיבוכים