אינדקס מחלות

קנדידה בוושט Esophageal candidiasis

תאור


סימפטומים


סיבות וגורמי סיכון


תופעות נלוות וסיבוכים