אינדקס מחלות

היווצרות קרישים בלב

תאור


סימפטומים


סיבות וגורמי סיכון


תופעות נלוות וסיבוכים