אינדקס מחלות

הרעלת מתכת metal toxicity

תאור

את המתכות הקיימות בטבע ניתן לחלק לשלוש קבוצות על פי ההיבט הבריאותי:

1)  מתכות שהם חיוניות ביותר לגוף ומחסור בהם גורם לפגיעה בתפקודים שונים בגוף.בקבוצה זו נמצאים הברזל  - החיוני לפעילות חלבונים שונים וביניהם ההמוגלוביןוהמיוגלובין, האבץ, הנחושת, הקובלט ועוד. מתכות אלו מהוות חלק אינטגרלי מהמבנה של החלבונים ולכן הינם חיוניים כל כך.

2) מתכות שאינם דרושות לגוף באופן טבעי והם לא שייכות למארג הביולוגי הרגיל, אבל נעשה בהם שימוש בתרופות ובטיפולים שונים בהם הם בעלי ערך ביולוגי. בקבוצה זו נמצאים הליתיום, הזהב, הכסף ועוד.

3)  מתכות שלא קיימות בגוף וגם לא ידועה להם תועלת ביולוגית כלשהי כמו עופרת, קדמיום ועוד.

רעילות יכולה להתפתח על רקע של עודף מתכת מכל אחת מקבוצות המתכות כולל מהמתכות החיוניות לפעילות הגוף התקינה. מבין הרעלות המתכות ההרעלה הנפוצה ביותר היא הרעלת עופרת.

המתכת שגורמת להרעלה נקשרת לחלבונים שונים ופוגעת בתפקודם התקין. המערכות שנפגעות בעקבות ההרעלות בשכיחות הגבוהה ביותר הם מערכת העצבים, העיכול והדם.
   


סימפטומים

את ההסתמנות יש לחלק בין הרעלה חריפה הנובעת מחשיפה לכמות גדולה של מתכות בזמן קצר והרעלה כרונית המתפתחת באופן איטי לאורך זמן בדרך כלל על רקע של חשיפה סביבתית.

ההסתמנות של הרעלה חריפה גורמת ברוב המתכות ל:

 - בחילות.

-  הקאות חוזרות.

 - שלשולים.

-  כאבי בטן.

פעמים רבות על רקע ההרעלה מתפתחת התייבשות הכוללת את כל הסימנים הנלווים אליה כמו חולשה, חיוורון, בלבול, אובדן הכרה וכדומה. המערכות שנפגעות בהרעלה חריפה הם בדרך כלל מערכת העצבים המרכזית וההיקפית, מערכת הלב וכלי דם ואי ספיקת כליות חריפה.

הרעלה כרונית פועלת במנגנון אחר ודרך כלל באה לידי ביטוי ב:

-  אנמיה, הגורמת לחולשה, עייפות קושי בביצוע מאמצים וקושי בריכוז.

-  הופעה של כתמי היפופיגמנטציה (צבע לבן) לרוחב ציפורני הידיים.

-  התדרדרות הדרגתית בתפקוד הקוגניטיבי הכוללת ירידה בריכוז ובזיכרון.

כאשר מופיע השילוב של סימנים במערכת העיכול בשילוב עם סימנים במערכת העצבים ואנמיה יש לחשוד בהרעלת מתכות כרונית.
       


סיבות וגורמי סיכון

בהרעלת מתכות ישנו ריכוז גבוה של המתכת באחת מרקמות הגוף. ברמת התאים,המתכות נקשרות לחלבונים בתוך או מחוץ לתאים וגורמים לשינוי במבנה התקין של  החלבון וכך לפגיעה בתפקיד שלו.

באופן תקין, הגוףמתגונן מפני רעילות המתכות בעזרת יצור של חלבונים מיוחדים הקושרים את המתכות ובצורה זו הם מונעים את הפרעתם לחלבונים האחרים. במצבי הרעלה החלבונים המגנים אינם מצליחים לקשור את הכמות הכל כך גדולה של המתכת הרעילה וכך נוצרת פגיעה בתפקוד התקין של חלבונים רבים.

הרעלת מתכות כרונית המתפתחת באיטיות נפוצה בעיקר במפעלי מחזור שונים ובתעשיית המתכות. בעבר היה שימוש בעפרת בצבעי הקיר ובתכשירי הקוסמטיקה השונים ולכן הרעלת עופרת נפוצה בקרב הגרים בבתים ישנים ובמיוחד אצל ילדים וזקנים הגרים בבתים אלה.

הרעלה חריפה מתפתחת בעקבות בליעה של מתכות בצורה ישירה כמו למשל בליעה של כמות גדולה של כדורי ברזל בבת אחת או בליעה בצורה עקיפה של סוללות, עפר ומוצרים שונים
.
  


תופעות נלוות וסיבוכים