אינדקס מחלות

שיתוק מוחין Cerebral palsy

תאור

שיתוק מוחין (Cerebral palsy) הוא שם כללי לתוצאותיו של פגם או נזק במוח המתפתח, אשר גורם לדרגות שונות של הפרעות בתנועה וביכולת התפקוד של הילד, הפרעות בחושים כגון חירשות או עיוורון, פגיעות באינטליגנציה והפרעות בתפקודם של איברים שונים בגוף. הפגם במוח יכול להתהוות במהלך תקופת ההריון, במהלך הלידה או בתקופה שלאחר הלידה, עד גיל 5. הפגם במוח שיתוק מוחין (Cerebral palsy) אינו משתנה במהלך החיים, אולם השפעותיו הגופניות משתנות עם הגדילה. שיתוק מוחין (Cerebral palsy) הוא הגורם העיקרי לנכות של ילדים ושכיחותו כ-1 לכל 400 לידות של יילוד חי. קיימים שלושה סוגים עיקריים של ש"מ המסווגים לפי צורת ההפרעה בתנועה: ספסטיות, אתטוזיס ואטקסיה (שיגשון).
שיתוק מוחין ספסטי (Spastic): זו הצורה הנפוצה ביותר של המחלה. שיתוק מוחין ספסטי מתאפיין במתח שרירים גבוה, וקיימת סכנה לנקיעת מיפרקים, לעיוותי עצמות, לעקמת ולעיוותי כפות רגליים וכפות ידיים.
שיתוק מוחין אתטואידי (Athetoid): אצל ילדים שלקו בסוג זה של שיתוק מוחין, קיימת תנועה בלתי רצונית מתמדת של הגפיים והפרעה בביצוע תנועות מכוונות הגורמות לעיתים לקושי בהליכה.
שיתוק מוחין אטקסי (Ataxia): צורה זו שכיחה פחות והיא מתבטאת בחוסר שיווי משקל ובחוסר שליטה על תנועות במרחב. ילדים שלקו בשיתוק מוחין אטקטי הולכים בתנועות בלתי קצובות, הססניות ומרבים ליפול.


סימפטומים


סיבות וגורמי סיכון


תופעות נלוות וסיבוכים