אינדקס מחלות

דופק נחשל Anacrotic pulse

תאור

דופק נחשל הוא תבנית של דופק המאופיינת על ידי התרוממות איטית של הגל. לעיתים ניתן למשש כעין "כתף" לפני שהגל מגיע לשיאו, אשר מייצרת התרוממות כפולה במישוש. תבנית זו, של דופק אופיינית להיצרות קשה של המסתם האאורטלי. ניתן להבחין בדופק כזה, טוב יותר, במישוש הדופק בצוואר (דופק עורק הקרוטיס).


סימפטומים


סיבות וגורמי סיכון


תופעות נלוות וסיבוכים