אינדקס מחלות

אוושה בלב Cardiac murmur

תאור

איוושות הן סדרה של תנודות מתמשכות הנובעות מזרימת הדם ונקלטות בעזרת סטתוסקופ או פונוקרדיוגרם. חשוב לקבוע את זמן תחילת וסיום האיוושה (יחסית לקולות הלב), עוצמתה (דירוג 6-1), תדירותה (גבוהה או נמוכה), תבניתה (מתגברת והולכת, נחלשת והולכת, קבועה בעוצמה וכד'), התייחסותה לנשימה, מיקום שיא עוצמתה וכיוון הקרנתה.

איוושות הן תוצאה של מומים במסתמים, פתחים לא פיזיולוגיים במחיצות שבין חללי הלב השונים, חיבורים לא פיזיולוגיים בין כלי הדם הגדולים הסמוכים ללב ועוד. איוושה נוצרת על ידי זרימת דם היוצרת מערבולת. במעבר נוזל דרך פתח צר אל חלל רחב נוצרת מערבולת. כאשר זרם דם מהיר נתקל בדופן של הלב או נתקל בזרם דם הבא מכיוון אחר נוצרים הרעשים המכונים איוושות. בציבור מוכר המושג, "רישרוש" והכוונה לאיוושה.

האזנה למום מסתמי נרכש מאפשרת אבחון מדויק ברוב המקרים. האזינה למום מלידה, מאפשרת קביעה של מספר קטן של אבחנות אשר באות בחשבון. קביעת האבחנה המדויקת מחייבת שימוש בבדיקות דימות. במומים הנרכשים, אותן בדיקות דימות מאשרות את ממצאי ההאזנה. השילוב של האזנה לקולות הלב ולאיוושות, מדידת לחץ-הדם והסתכלות על צילום בית חזה, מאפשרים אבחון מדויק למדי של מומי לב שונים באמצעים פשוטים וזולים.

כל האיוושות מסווגות בהתאם להתייחסותן לקולות הלב: סיסטוליות, דיאסטוליות וממושכות (המתחילות בסיסטולה ממשיכות על פני קול שני ומסתיימות בדיאסטולה). תיאור מדויק של האיוושה מאפשר לעיתים קרובות אבחון נכון של המום, וחומרתו.

איוושות הנשמעות מייד לאחר הלידה הן לרוב ביטוי למום לב מלידה. מום לב נרכש במשך החיים, גורם אף הוא לאיוושה.

הצלילים של איוושה מורכבים מתדירויות אופייניות. איוושה "נושפת", נוצרת ממעבר נוזל בנפח גדול דרך מעבר צר. איוושה "מתדרדרת", נוצרת בגלל זרימה בין שני מקומות כאשר הפרש הלחץ ביניהם הוא קטן. איוושה "גסה", נוצרת עקב זרימה מהירה של נפח גדול דרך פתח מוצר. זרימת דם דרך מסתמים תקינים יוצרת איוושות נושפות בילדים ובמתבגרים. במבוגר בריא, בדרך כלל אין איוושות.

איוושה אמצע סיסטולית (Midsystolic), מתחילה לאחר קול ראשון ומסתיימת לפני השני. כאשר נובעת מהיצרות במסתם מוצא אחד החדרים, היא בעלת תבנית "יהלום" דהיינו עוצמתה מתגברת תחילה ואחר כך נחלשת. האיוושה גסה, לרוב חזקה, נשמעת הכי טוב בחלק העליון של בית החזה. עם זאת קיימות סיבות אחרות לאיוושות Midsystolic.

איוושה כלל סיסטולית (Holosystolic), מתחילה מייד עם הקול הראשון ונמשכת עד לקול השני (לשם דיוק עד למרכיב אותו מסתם האחראי לאיוושה). היא מאפיינת אי-ספיקה של מסתם פרוזדורי-חדרי. כאשר האיוושה נובעת מאי-ספיקה תלת-צניפית היא מתגברת בשאיפה, וכאשר נובעת מאי-ספיקה דו-צניפית היא נחלשת בשאיפה. איוושה Holosystolic, יכולה להופיע כאשר יש פגם במחיצה הבין-חדרית של הלב (מלידה או נרכשת), כאשר הלחץ בחדר שמאל גבוה בהרבה מזה שבחדר ימין.

איוושה סיסטולית מוקדמת (Early systolic), יכולה להופיע כאשר נגרמת אי-ספיקה דו-צניפית פתאומית (והפרוזדור השמאלי עדיין קטן ממדים, הלחץ בו עולה במהירות ולכן נפסקת הזרימה מהחדר).

בין האיוושות הסיסטוליות ישנן "איוושות זרימת-יתר" (Flow murmur) כאשר מום אחר גורם לזרימה מוגברת דרך מסתם תקין. לא כל איוושה סיסטולית מעידה על מחלה, ולצעירים רבים יש איוושה סיסטולית הקרויה "פונקציונלית", והיא ביטוי לזרימה מוגברת בלב תקין.

איוושות דיאסטוליות ומתמשכות תמיד חריגות. אלו המופיעות מוקדם בדיאסטולה, מחשידות לקיום אי-ספיקת המסתם במוצא החדרים. עוצמתן נחלשת והולכת בהדרגה במשך הדיאסטולה. איוושות מתמשכות (Continuous) נדירות יותר, ומופיעות כאשר קיימת זרימה בין כלי דם בעל לחץ גבוה וכלי דם עם לחץ נמוך (לדוגמה, דלף מלידה בין אב העורקים ועורק הריאה, או דלף בין עורק וריד סמוך).

פרופ' (בדימוס) אורי לוינסקי

האנציקלופדיה הישראלית לרפואה
הוצאת ידיעות ספרים 2007


סימפטומים


סיבות וגורמי סיכון


תופעות נלוות וסיבוכים