אינדקס מחלות

פעימה מוקדמת פרוזדורית Premature Atrial Complex

תאור

פעימה מוקדמת פרוזדורית היא העברת דחף חשמלי (דפולריזציה) טבעי שמקורו מפרוזדור הלב (לא מקישרית הסינוס) המופיע מוקדם מהצפוי לפי קצב הסינוס הבסיסי. פעימה זו מועברת או אינה מועברת לחדרים וכן מסוגלת או לא מסוגלת להתחיל (Reset) מחדש את קצב הסינוס.

פעימות פרוזדוריות מוקדמות שכיחות מאוד, מתרחשות גם אצל אנשים בריאים, ושכיחותן עולה עם הגיל. מצבים כגון חום, חוסר דם (אנמיה), תת-לחץ-דם, פעילות-יתר של בלוטת התריס ותת-חמצן הדם (היפוקסמיה), יכולים לאתחל פעימות פרוזדוריות מוקדמות או להחמירן. כמו כן שכיחותן עולה על רקע מחלות לב שונות כולל מחלות במסתמי הלב, קרדיומיופתיות, מחלות לב איסכמיות ודלקות בשריר הלב. ממצאים אופייניים בתרשים אק"ג: גל P מוקדם, בדרך כלל בזווית שונה מקצב הסינוס. לעיתים גל ה-P נמצא על גל ה-T וניתן לזהותו (את גל ה-P) עקב שינוי בצורת גל ה-T בהשוואה לפעימה שקדמה לפעימה הפרוזדורית המוקדמת.

כאשר הפעימה הפרוזדורית מוקדמת מאוד היא עלולה שלא לעבור לחדרים, או להיות מועברת עם חסם באחד ממרכיבי מערכת ההולכה, בדרך כלל בתבנית של חסם בצרור ההולכה הימני או השמאלי. פעימה פרוזדורית מוקדמת תיתכן בצורות שונות: 1. פעימה פרוזדורית מוקדמת המופיעה מדי פעם (תמונה 1); 2. ביגמניה, פעימה רגילה (סינוס) ופעימה פרוזדורית מוקדמת לסירוגין; טריגמניה, שתי פעימות תקינות (סינוס) ואחת פרוזדורית מוקדמת לסירוגין (תמונה 2); 3. בצמדים, שתי פעימות פרוזדוריות מוקדמות רצופות (תמונה 3); 4. שלוש פעימות פרוזדוריות מוקדמות רצופות בקצב של מעל 100 לדקה שהיא טכיקרדיה פרוזדורית.


סימפטומים

החולים בדרך כלל אי-תסמיניים, אך תיתכן תחושה של דפיקות לב (פלפיטציות). בנוסף פעימות פרוזדוריות מוקדמות יכולות להשרות הפרעות קצב פרוזדוריות: רפרוף פרוזדורים, פרפור פרוזדורים, טכיקרדיה פרוזדורית וכן הפרעות על-חדריות, כגון: טכיקרדה כתוצאה ממעגל חוזר בקישרית הפרוזדורית-חדרית (AVNRT), או טכיקרדיה כתוצאה מערוץ הולכה נוסף כמו בתסמונת וולף-פרקינסון-וויט (WPW).


סיבות וגורמי סיכון


תופעות נלוות וסיבוכים