אינדקס מחלות

קרטוזיס סולרית Solar keratoses

תאור

קרטוזיס סולרית הוא גידול המייצג את השלבים הראשוניים של התפתחות סרטן העור.

ד"ר ברוך קפלן


סימפטומים

קרטוזיס סולרית מופיע באזורי העור החשופים לשמש במרוצת השנים. הם נראים כגידולים יבשים מכוסים בקשקש בגודל של ראש סיכה עד מספר ס"מ.


סיבות וגורמי סיכון


תופעות נלוות וסיבוכים