אינדקס מחלות

אנמיה סידרובלסטית Sideroblastic anemia

תאור

אנמיה סידרובלסטית היא אנמיה (חוסר דם) הנובעת מליקוי בניצול ברזל לצורך יצירה של כדוריות דם חדשות. לשד העצם, המייצר כדוריות אדומות חדשות, נוטל ברזל ומציב אותו במרכז החלבון הנקרא המוגלובין, החלבון העיקרי שבכדורית האדומה ואשר מוביל את החמצן. 
במחלה זו אין חוסר ברזל, אבל חלק התא האחראי על משימת החיבור בין הברזל להמוגלובין, המיטוכונדריה, אינו מצליח לנצל את הברזל, והברזל מצטבר בכדוריות האדומות ללא ניצול. במקביל, עקב הייצור הלקוי, נוצרות פחות כדוריות דם אדומות, כלומר אנמיה.


סימפטומים


סיבות וגורמי סיכון


תופעות נלוות וסיבוכים