אינדקס מחלות

תרומבוציטוזה משנית Reactive (secondary) thrombocytosis

תאור

תרומבוציטוזה משנית (תגובתית) היא עלייה במספר טסיות הדם (תרומבוציטים) מעל לרמה תקינה. הפרעה זו ניצפית במצבים פיזיולוגיים או במצבי חולי שונים. בין המצבים שבהם נצפית עלייה במספר הטסיות ניתן למנות מאמץ גופני, מצבי טראומה שונים ולאחר ניתוח, אירועי דמם, הרס כדוריות אדומות (תמס דם), חוסר דם (אנמיה) על רקע חסר ברזל, לאחר כריתת הטחול, תהליכים זיהומיים ודלקתיים שונים, חדים או כרוניים, וכן בנוכחות גידולים ממאירים שונים.

בעוד שתרומבוציתמיה ראשונית נובעת מהפרעה ממאירה ברמת תא אב המטופויאטי (יוצר תאי הדם), ומתאפיינת בריבוי בולט של מגאקריוציטים (תאים יוצרי טסיות) חריגים בלשד העצם, בעלייה ניכרת במספר הטסיות, ובסיבוכי חסימה (תרומבוטיים) שכיחים בכלי הדם המהווים את הסיבה העיקרית לתחלואה ולתמותה הקשורות במחלה, ואשר מקורם במספר הטסיות הגבוה ובשינויים האיכותיים בתפקודן, הרי שתרומבוציטוזה משנית נובעת מתגובה של לשד העצם, למרות שטיב הגירוי לייצור מוגבר של טסיות לא לגמרי ברור, ומתאפיינת בריבוי מגאקריוציטים בלשד העצם ובייצור מוגבר של טסיות תקינות בתפקודן, וללא סיבוכי חסימה בכלי הדם.

ככלל, אין צורך לטפל בתרומבוציטוזיס משנית אלא בבעיה היסודית שהביאה להתפתחות התופעה. אם הטיפול שניתן יעיל, והמצב הבסיסי מתוקן, מספר הטסיות חוזר בדרך כלל לתחום התקין.


סימפטומים


סיבות וגורמי סיכון


תופעות נלוות וסיבוכים