אינדקס מחלות

חסימת עורקים Arterial occlusion

תאור

יש להבדיל בין שני סוגי חסימה מוחלטת של העורקים: חדה וכרונית.

הסיבות העיקריות לחסימה חדה הן פקקת (Thrombosis), היווצרות קרישי דם השוקעים בדופן העורק וחוסמים אותו, ותסחיפים (Emboli), כלומר, שליחת קרישי דם מאזורים מרוחקים (בתהליך הנקרא Thromboembolism). סיבה אחרת לחסימה היא לחץ חיצוני על העורק על ידי קרישי דם, או על ידי גידולים. חסימה חדה מתבטאת בהפסקה פתאומית של זרימת הדם לעורקים וכתוצאה מכך להפסקה באספקת הדם לרקמות הניזונות מהעורקים.

פקקת שכיחה בעורקים, בכלי דם טרשתיים באזורי ההיצרות (יש שקיעת דם על הרובד הטרשתי שבו העורק מוצר) וזו הסיבה העיקרית הן לאוטם בשריר הלב והן לאוטם במוח. כן תיתכן פקקת במיפרצת של הלב ובמסתמים מלאכותיים של הלב.

סיבות אחרות, שכיחות פחות, לפקקת בעורקים הן חבלה, הכנסת צנתר או תומכן לעורקים, תסמונת מוצא בית החזה, מחלת Buerger, ותסמונת לכידת העורק של הברך (Popliteal entrapement syndrome).
תיתכן גם חסימה בעורקים של כלי דם קטנים, בעיקר באצבעות הידיים והרגליים. זו שכיחה במחלות של רקמת החיבור (Connective tissue disorders), בתופעת רינו (Raynaud's phenomenon), בדלקת כלי דם - ואסקוליטיס, במכת קור ובמצבים של קרישיות-יתר (Hypercoagulability).

תסחיפים: מקור עיקרי לתסחיפים הוא הלב. באזורי הלב השונים נוצרים קרישי דם ואלו נסחפים בזרם הדם ומגיעים לעורקים מרוחקים מהלב.

מחלות לב שבעטיין נגרמים תסחיפים: פרפור פרוזדורים, אוטם בשריר הלב, מיפרצת חדרי הלב, קרדיומיופתיה, אנדוקרדיטיס חדידה, גידול בפרוזדור (Atrial myxoma). התסחיפים עלולים להישלח אל המוח, לכליות, לגפיים התחתונים בעיקר, לפי סדר השכיחות יורד: עורק הירך, המפשעה, הירך והשוקיים. מקור אחר לתסחיפים הוא מיפרצת באב העורקים באזור בית החזה ובעיקר בבטן.

מבחינה קלינית הסימנים והתסמינים של חסימה בעורקים תלויים ב-3 גורמים, והם: מיקום החסימה, משך החסימה, ואם יש נוכחות כלי דם קטנים עוקפים (Collaterals). לדוגמה, חסימת כלי דם בגפיים התחתונים מתבטאת בתחושות קור ונימול, בחיוורון וכיחלון, ולעיתים בשיתוק. הדופק באזור העורק נעלם.

חסימה כרונית בעורקים, שכיחה בטרשת העורקים ומתבטאת בשקיעת רבדים טרשתיים בדופן העורק הגורמים להצרתו.


סימפטומים


סיבות וגורמי סיכון


תופעות נלוות וסיבוכים