אינדקס מחלות

נוירופתיה דלקתית Inflammatory neuropathy

תאור

נוירופתיה דלקתית

נוירופתיה דלקתית נגרמת על ידי תהליכים דלקתיים שמעורבים בהם העצבים ההיקפיים בגלל חדירה ישירה של מחוללי זיהום לעצב או תקיפת העצב על ידי תאי מערכת החיסון, ללא נוכחות מחולל זיהום בתוך העצב.מבין הנוירופתיות הזיהומיות, השכיחה ביותר היא מחלת הצרעת, שבה החיידק מתרבה בעיקר בעצבים תחושתיים הסמוכים לפני שטח העור. מידת התגובה החיסונית לנוכחות החיידק קובעת את אופי הסתמנות המחלה. בנוסף, שכיחה גם מעורבותם של העצבים ההיקפיים בזיהום מנגיף HIV ובזיהומים מנגיפים ממשפחת ההרפס.


בין הנוירופתיות המושרות על ידי תגובה חיסונית ללא זיהום תוך-עצבי פעיל, הבולטת ביותר היא תסמונת גייאן-ברה. עם זאת קיימות פולי-נוירופתיות רבות אחרות, ברובן כרוניות, שבהן לתגובה החיסונית הדלקתית תפקיד מפתח בגרימת המחלה. 

קבוצה נוספת של נוירופתיות דלקתיות היא קבוצת המונו-נוירופתיות שבהן נפגע עצב יחיד או קבוצת עצבים ממוקמת כגון מיקלעת עצבי היד. העצב שנפגע בשכיחות הגבוהה ביותר הוא עצב הפנים (Facial nerve). מצב זה מתבטא לרוב בשיתוק חד-צדדי של שרירי ההבעה בפנים ונגרם לעיתים מנגיף הרפס. במרבית המונו-נוירופתיות הדלקתיות המהלך הוא חד ויש סיכויי החלמה טובים.

פרופ' יצחק ווירגין


סימפטומים


סיבות וגורמי סיכון


תופעות נלוות וסיבוכים