אינדקס מחלות

בורסה Bursa

תאור

בורסה (Bursa), מקור המונח ביוונית ומשמעו כיס, שק או חלל עם מעט נוזל למניעת חיכוך. לדוגמה, בקדמת הברך, בין הפיקה לעור, או בחלק האחורי של המרפק, בין העצם לעור. בגלל הקרבה בין בורסה לעור, פציעה קלה בעור יכולה לגרום לדלקת בחלל הבורסה, מצב הקרוי בורסיטיס (Bursitis).

פרופ' צבי יוסיפוביץ


סימפטומים


סיבות וגורמי סיכון


תופעות נלוות וסיבוכים