אינדקס מחלות

רעילות סוכרים Glucose toxicity

תאור

רמה גבוהה של גלוקוז בדם אשר פוגעת ביכולת תאי הבטא בלבלב להפריש אינסולין וכן ביכולת השריר והכבד להגיב לאינסולין (ניצול הסוכר על ידי השריר ודיכוי יצירת הסוכר על ידי הכבד). זהו מעין מנגנון של היזון חוזר המוכר היטב באנדוקרינולוגיה. ניתן גם להסביר באמצעות מנגנון זה מדוע איזון הדוק של הסוכר בדם מביא לירידה בתנגודת לאינסולין ולשיפור ביכולת תאי בטא להפריש אינסולין.


סימפטומים


סיבות וגורמי סיכון


תופעות נלוות וסיבוכים