אינדקס מחלות

מלפורמציה (עיוות) עורקית-ורידית AVM-Arterio-Venous Malformation

תאור

מלפורמציה עורקית-ורידית (AVM) הוא מצב מלידה של מבנה לקוי של כלי הדם הנובע מהתפתחות מוקדית חריגה של תשתית כלי הדם של העובר. החריגות מורכבת מקשרים שאינם תקינים בין עורקים לוורידים, ללא התיווך התקין של הנימים (קפילרות). אצל כ-10% מהחולים קיים ממצא מלווה: מיפרצת (אניריזמה) בכלי הדם (מצב של הידקקות דופנות כלי הדם עד כדי סכנת קרע). קיימת שונות מרובה בגודלם של אזורים אלו של קשר בלתי תקין, לעיתים עשויים הם לתפוח לממדים גדולים תוך יצירת לחץ על רקמת המוח הסמוכה להם, פגיעה בתפקודה, דחיקה של מבני מוח ועיוות המבנה התקין. לעיתים שכיחות פחות תיתכן היווצרות הידרקון.

ד"ר זאב ניצן


סימפטומים


סיבות וגורמי סיכון

הסיבות השכיחות לתופעות אלו הן: דימום מה-AVM, ממיפרצת נלווית או אוטם במוח, מישנית להסטת נתיב הדם מרקמת היעד במוח לעבר המעקף הבלתי תקין המקשר בין עורק לווריד. כ-70% ממקרי AVM מדממים בנקודת זמן מסוימת במהלך חיי החולה. הדימום הוא קטלני ב-10% מהמקרים. התסמינים העיקריים הם: כאבי ראש, פרכוסים, חוסר נירולוגי מוקדי. רוב מקרי ה-AVM ממוקמים ב"תחום השיפוט" של העורק במוח התיכון (MCA).


תופעות נלוות וסיבוכים