אינדקס מחלות

פקקת של הגתות (הסינוסים) הוורידיים במוח Venous sinus thrombosis

תאור

הגתות הוורידיים במוח הם חללים מוארכים המצויים בהיקף המוח, ומנקזים את הדם הוורידי מאזורי המוח השונים בעיקר אל הוורידים הג'וגולרים (ומשם מגיע הדם דרך הווריד החלול העליון אל הלב). פקקת היא היצרות בחלל העלולה להיות חלקית עד מלאה (כאשר היא מלאה מדובר בחסימה). ההפרעה בניקוז הדם הוורידי גורמת עם התקדמותה להפרעה גם בזרימת הדם העורקי למוח, לעליית הלחץ התוך-גולגולתי ובמקרים קשים אף לאירועים של אוטם ודמם במוח.
עובדת היעדרם של שסתומים בגתות הוורידיים ובוורידי המוח (שסתומים המצויים בוורידים באזורי גוף אחרים ומנתבים את זרימת הדם לכיוון אחד), חושפת אותם ביתר-שאת לסכנת תסחיפים זיהומיים ושאינם זיהומיים היכולים להוות תשתית להיצרות החלל.

ד"ר זאב ניצן


סימפטומים

תסמיניה השכיחים של המחלה הם כאב ראש, חסרים נירולוגים מוקדיים (בעיקר חולשת רגליים דו-צדדית) ופרכוסים. מצב חמור של המחלה יכול להוביל לעלייה בלחץ התוך-גולגולתי ובעקבותיה לשקיעה במצב ההכרה עד תרדמת (קומה).


סיבות וגורמי סיכון

המצבים שבהם רמת הסיכון להיווצרות פקקת זו עולה הם: סיבוכי הריון ומשכב לידה, אלח דם ((Sepsis, זיהום תוך-גולגולתי, נטייה לקרישיות-יתר, מחלות מערכת החיסון (כגון זאבת אדמנתית) מצב של ציחיון-דהידרציה (בעיקר בקרב קשישים ופעוטות), נטילת גלולות למניעת הריון ועישון. כל אלה מגבירים את הסיכון ללקות במחלה.


תופעות נלוות וסיבוכים