אינדקס מחלות

היפוולמיה Hypovolemia

תאור

תת-נפח הדם (היפוולמיה) משמעותו, ירידה בנפח נוזל הדם בגוף.
המרכיב העיקרי של גוף האדם הוא המים. כמות המים היחסית פוחתת עם הגיל, ביילוד כ-80% מכלל משקל הגוף ובמבוגר כ-45%. כלל המים בגוף מתחלקים בין שני מדורים: הנוזל התוך-תאי, שהוא כ-40%, והנוזל החוץ-תאי, שהוא כ-20%, מכלל משקל אדם בוגר. הנוזל החוץ-תאי מתחלק לשני תת-מדורים נוספים: הנוזל הבין-תאי והדם.
נפח הדם הכולל, הוא כ-70 סמ"ק לק"ג משקל גוף, מזה כ-40 סמ"ק הם נוזלים והשאר תאים.

נוזל הדם משמש כנשא של אנרגיה וחמצן לכלל האיברים והמערכות בגופנו. במצבים של ירידה בנפחו עשוי תפקודו להיפגע.
גוף האדם מצליח להתגונן מפני השפעות הלוואי של ההיפוולמיה על ידי האצת קצב הלב וכיווץ כלי הדם, במקביל תופיע תחושת צמא - על מנת להשלים את המחסור בנוזלי הדם, וכן ירידה בתפוקת השתן - כדי להימנע עד כמה שאפשר מאובדן נוסף של נוזלים.
במצבים קיצוניים של היפוולמיה, עשויה להופיע ירידה בלחץ-הדם ובמקביל ירידה באספקת הדם לכל המערכות ואיברי הגוף, מצב זה מכונה, הלם היפוולמי.

פרופ' מ' אלג'ם


סימפטומים


סיבות וגורמי סיכון

הגורמים למצב של תת-נפח הדם (היפוולמיה):
1. אובדן נוזל הדם בלבד, המישני לרוב למאזן שלילי של כלל נוזלי הגוף (התייבשות - דהידרציה).
2. אובדן של כלל מרכיבי הדם, תאי הדם ונוזל הדם גם יחד בעקבות דימום.


תופעות נלוות וסיבוכים