אינדקס מחלות

גידולים באף Tumors of the nasal cavity

תאור

חלל האף גובל באזורים חשובים בפנים, כגון הלוע, הלוע האפי (נזופארינקס), מערות הפנים, ארובות העיניים ובסיס הגולגולת הקדמי. גידולי חלל האף הם נדירים יחסית, ושכיחותם עולה עם הגיל. חשיפה למתכות כבדות ולתעשיית העץ והעורות הם גורמי סיכון להתפתחות גידולים אלו. כמחצית מהגידולים באזור אנטומי זה יופיעו במערת הלסת העליונה וכשליש מהם בחלל האף. התסמינים העיקריים המעלים חשד לגידול באזור זה הם: חסימה אפית, דמם נישנה מהאף, הפרשה כרונית מהאף, אובדן חוש הריח, אובדן תחושה בקדמת הפנים, ובצבוץ רקמה רכה מהנחיר. תסמינים אלו יכולים להיות חד-צדדיים או דו-צדדיים. בשלבים מתקדמים, גורם הגידול הממוקם בחלל האף והסינוסים, עלול לגרום לשינוי במבנה הפנים, לדחיקת העין הצידה או להרחבת גשר האף.

הגידול הממאיר השכיח ביותר מבין הגידולים הממאירים בחלל האף הוא שאת האפיתל הקשקשי (שא"ק). אצל מיעוט החולים שלקו בשא"ק יימצאו גם גרורות בקישריות הלימפה הצוואריות בזמן האבחון. גידולים ממאירים נוספים הם גידולי בלוטות רוק, סרקומה ומלנומה ממאירה.

ד"ר זיו גיל
פרופ' דן מ' פליס
 


סימפטומים


סיבות וגורמי סיכון


תופעות נלוות וסיבוכים