אינדקס מחלות

הפלה טבעית Spontaneous abortion

תאור

ההגדרה המקובלת להפלה טבעית היא פליטת העובר, המתרחשת לפני השבוע ה-20 להריון.
סיווג וטיפול בהפלות טבעיות: הפלות מוגדרות בהתאם לשבוע ההריון שבו התרחשו, כך הפלה מוקדמת היא הפלה המתרחשת לפני השבוע ה-12 להריון, והפלה מאוחרת היא הפלה שהתרחשה לאחר השבוע ה-12 (עד 20).
סיווג אחר של ההפלות: הפלה מאיימת, הפלות נישנות, הפלה נדחית או הפלה מזוהמת.
- הפלה מאיימת - האישה לוקה בדימום לדני (ואגינלי) ומתעורר חשש שתתרחש הפלה, אולם בעל-שמע מתקבל דופק תקין בעובר. אין טיפול יעיל בהפלה מאיימת, לרוב ממליצים על מנוחה ומעקב. יש להדגיש שברוב המקרים הפלה מאיימת מסתיימת בכך שהדימום נפסק, לא מתרחשת הפלה וההריון נמשך.
- הפלות נישנות - התרחשות של שלוש הפלות רצופות מוגדרת כהפלות נישנות או הפלות שמִנֵטִייָה. במצב זה יש להתחיל בבירור הכולל: ייעוץ גנטי, בדיקות כרומוזומיות לבני הזוג, וכן בדיקות לשלילת מחלות כמו תת-פעילות בלוטת התריס, סוכרת, מחלות כרוניות בכליות או מחלות של מערכת החיסון כגון זאבת. תת-פעילות של הגופיף הצהוב עלולה אף היא להוות גורם להפלות נישנות. כמו כן יש לבדוק על ידי צילום רחם או היסטרוסקופיה, אנומליות של הרחם (פוליפים, שרירנים, פגמים מלידה). ייתכן שיהיה צורך בטיפול ספציפי, כגון: הורמונים תומכים לגופיף הצהוב, כריתה של מחיצה בתוך הרחם, כריתת שרירנים.
- הפלה נדחית - זוהי הגדרה המתייחסת להריון שחדל להתפתח ברחם במשך מספר שבועות.
- הפלה מזוהמת - דימום המלווה בדרך כלל בחום, ועל פי רוב מקורו בזיהום ברחם ובעובר. במצב זה יכולה האישה להיות חולה מאוד ולעיתים נדירות אף להיכנס להלם זיהומי (אילחי) עם קריסה של מערכות הלב וכלי הדם. בהפלה מזוהמת מטפלים באמצעות אנטיביוטיקה ומבצעים גרידה לריקון הרחם.
באופן כללי ניתן לומר שאם אובחנה הפלה טבעית, הרופא קובע אם קיימת שארית הריון ברחם. במקרה כזה מבצעים גרידה לצורך ניקוי הרחם משאריות הריון שעלולות להזדהם ולגרום לדלקת. לעיתים, כאשר ההפלה שלמה, כלומר, כל תוצר ההריון, העובר והשיליה נפלטו, ואין דימום חיצוני משמעותי, אין הכרח לבצע גרידה וניתן להסתפק במעקב בלבד.
לאישה שהפילה את עוברה בהפלה מאוחרת ואובחנה אצלה אי-ספיקה בצוואר הרחם, ממליצים כיום על ביצוע תפירת צוואר הרחם. המחשבה היא שאצל נשים אלה קיימת חולשה ברקמת החיבור בצוואר הרחם, ובשל כך הוא איננו יכול לעמוד בלחץ המופעל עליו על ידי תוצרי ההריון המתפתח. הצוואר מתחיל להיפתח ומתרחשת הפלה.

פרופ' ציון חגי


סימפטומים


סיבות וגורמי סיכון

הסיבות להפלה טבעית: הסיבה להפלה טבעית לא תמיד ידועה. במקרים מסוימים ההפלה יכולה להיות קשורה לפגם בעובר, כמו: פגם אנטומי, פגם בכרומוזומים, מחלה בעובר כתוצאה מזיהום בנגיף בתוך הרחם או אחר. מעריכים ש-60%-30% מההפלות המתרחשות לפני השבוע ה-12 להריון, נובעות מפגם בכרומוזומים של העובר.
מאידך גיסא, הפלות מאוחרות יותר המתרחשות לאחר השבוע ה-12 להריון, נגרמות לרוב מסיבות אחרות והן קשורות בדרך כלל באי-ספיקה של צוואר הרחם, או בפגמים בחלל הרחם, או בתת-פעילות של בלוטת התריס, או באחת מן המחלות: סוכרת, דלקת כרונית בכליות, זיהום חד, נטילת קוקאין, מחלות של מערכת החיסון, לחץ נפשי ועוד.
מחלות נגיפיות רבות יכולות לגרום להפלות, והידועות ביותר ביניהן הן אלו הנגרמות מנגיפי הציטומגלו, האדמת וההרפס.


תופעות נלוות וסיבוכים