אינדקס בדיקות חזור

אבחון הליקובקטר פילורי Helicobacter pylori tests

תאור

בדיקות אלו מיועדות לאבחן נוכחות החיידק הליקובקטר פילורי בקיבה או בתריסריון. חיידק זה קשור להתפתחות כיב (אולקוס) ודלקת בקיבה או בתריסריון. טיפול אנטיביוטי נגד חיידק הליקובקטר פילורי עשוי להביא לריפוי הדלקת בקיבה ולמניעת הישנות הכיב בקיבה או בתריסריון.  קיימות כמה בדיקות לאבחון החיידק: בדיקות דם, נשימה, צואה ורקמה. 

בדיקת החיידק הליקובקטר פילורי בקיבה


אוכלוסיות בסיכון

אזהרות

אלכוהול: רצוי לא לצרוך אלכוהול 8 שעות לפני ביצוע הבדיקה.

תינוקות: תינוקות וילדים יופנו לבדיקת הליקובקטר פילורי בצואה. 

הנקה: בבדיקת דם או צואה - אין בעיות מיוחדות. 
בדיקת נשימה - לא מומלץ בגלל הכמות הקטנה של החומר הרדיואקטיבי.

נהיגה: אין בעיות מיוחדות.

תרופות אחרות: תכשירים אנטיביוטיים עלולים לפגוע ברגישות הבדיקה. 


מידע נוסף אודות הליקובקטר פילורי

הריון: בבדיקת דם או צואה - אין בעיות מיוחדות. בדיקת נשימה - לא מומלץ בגלל הכמות הקטנה של החומר הרדיואקטיבי.

קשישים: אין בעיות מיוחדות.

אזהרות כלליות:

בבדיקת נשימה או צואה אין סיכון. 
בבדיקת דם - שטף דם תת-עורי באתר לקיחת הדם (במידה ומתפתח ניתן לשים קרח על האזור).