אינדקס בדיקות חזור

תוצרי פירוק של פיברינוגן fibrinogen split products

תאור

בבדיקה זו בודקים את הריכוז בדם של תוצרי פירוק של פיברינוגן.
במצבים קליניים מסוימים, ובעיקר במצבי דלקת, טראומה קשה, הלם, כוויות וכדומה, יש שפעול חזק מאוד של מערכת קרישת הדם. בתהליך זה מסייע בתחילה תרומבין לקרישת דם, אולם בהמשך מזרז תרומבין את ההפיכה של פלסמינוגן לפלסמין, ואילו זה מביא לפירוק פיברינוגן לפיברין. בתהליך זה נוצרים תוצרי הפירוק של פיברין ושל פיברינוגן. תוצרי פירוק אלו פועלים כנוגדי קרישה ומביאים לדימום מאתרים שונים.

מצב זה מכונה קרישה מפוזרת בתוך כלי הדם (DIC - disseminated intravascular coagulation).

מלבד זאת, יש מצבים קליניים בהם כתוצאה מהיווצרות קריש דם גדול ושליחת תסחיף, כמו קריש בווריד העמוק של הרגליים ושליחת תסחיף דם לריאות, יש פירוק של פיברינוגן ועליה בריכוז תוצרי פירוק אלו.

אוכלוסיות בסיכון

אזהרות

אלכוהול: אין בעיות או השפעות מיוחדות

תינוקות: אין בעיות או השפעות מיוחדות

הנקה: אין בעיות או השפעות מיוחדות

נהיגה: אין בעיות או השפעות מיוחדות

תרופות אחרות: תכשירים להמסת קרישי דם, כמו סטרטוקינאז ואורוקינאז, וכן הפארין ובארביטוראטים עשויים להגביר את הריכוז של תוצרי פירוק של פיברינוגן בדם.

הריון: ערכי FSP יכולים לעלות במידה קלה בהריון תקין

קשישים: אין בעיות או השפעות מיוחדות

אזהרות כלליות: שטף דם תת-עורי באתר לקיחת הדם (במידה ומתפתח ניתן לשים קרח על האזור)