אינדקס בדיקות חזור

אלדוסטרון aldosterone

תאור

בבדיקה זו בודקים את רמת האלדוסטרון בנסיוב הדם או בשתן.
אלדוסטרון הוא הורמון המיוצר על-ידי בלוטת יותרת הכליה (אדרנל), שתפקידו העיקרי לפקח על ריכוז המינרלים (נתרן ואשלגן) בדם ועל מאזן הנוזלים בגוף. כך מפקח אלדוסטרון גם על לחץ הדם. 
אלדוסטרון מאפשר ספיגת נתרן מאבוביות הכליות והפרשת אשלגן ומימן. 
ההורמון רנין מביא להפרשת אלדוסטרון, המביאה לאצירת נתרן בגוף ובעקבות כך לשמירת מים. 
רמת אשלגן גבוהה בדם מביאה גם היא להפרשת אלדוסטרון ולהפרשת אשלגן אל מחוץ לגוף. 
גם ירידה בכמות המים בגוף (למשל, דימום או הלם תת-נפחי) גורמים לעליה ברמת האלדוסטרון על מנת לשמור כמה שיותר נוזלים. בדיקת רמת האלדוסטרון בדם אינה מדויקת דיה, כיוון שהרמה בדם משתנה מרגע לרגע בתלות בכמות השתייה הרגעית, צריכת מלח וכדומה. לכן, בדיקת רמת האלדטסורון בשתן שנאסף במשך יממה מדויקת יותר.
בדיקת רמת אלדוסטרון מותווית בעיקר באנשים צעירים עם יתר לחץ דם ורמת אשלגן נמוכה בדם.

אוכלוסיות בסיכון

אזהרות

אלכוהול: אין בעיות או השפעות מיוחדות.

תינוקות: רמת אלדוסטרון יכולה להיות נמוכה בילדים.

הנקה: אין בעיות או השפעות מיוחדות.

נהיגה: אין בעיות או השפעות מיוחדות.

תרופות אחרות:

תרופות העשויות לפגוע ברמת האלדוסטרון
משתנים,  הידראלאזין, ניטרופרוסיד וגלולות למניעת הריון עשויים להגביר רמת אלדוסטרון בנסיוב. 
מעכבי ACE ונוגדי דלקת לא סטרואידיים עשויים להפחית רמת אלדוסטרון.  ליתיום עשוי להגביר רמת אלדוסטרון בשתן. 

תרופות העשויות לפגוע בדיוק הבדיקה  
תרופות רבות ובעיקר משתנים,  ליתיום ותוספות מלח עשויים להשפיע על רמת אלדוסטרון. יש להיוועץ ברופא כחודש לפני ביצוע הבדיקה לגבי הפסקת התרופות.

הריון: רמת אלדוסטרון בהריון עשויה להיות מוגברת.

קשישים: אין בעיות או השפעות מיוחדות.

אזהרות כלליות:

 
שטף דם תת-עורי באתר לקיחת הדם (במידה ומתפתח ניתן לשים קרח על האזור)