אינדקס בדיקות חזור

רישום א.ק.ג. אמבולטורי ambulatory E.C.G.

תאור

בבדיקה זו מבצעים רישום רציף של קצב הלב במשך 24-48 שעות. המטרה העיקרית בבדיקה הינה תיעוד של הפרעות בקצב הלב או הפרעות בהולכה החשמלית, ובעקבות זאת האטה בולטת בקצב הלב.
רישום א.ק.ג. סטנדרטי נמשך לא יותר ממספר דקות. אבל הלב, כידוע, אינו מפסיק לפעום עשרים וארבע שעות ביממה, לעיתים עד 120 שנה. לכן, ביצוע תרשים א.ק.ג. בזמן אקראי, עשוי להחמיץ הפרעות המתרחשות מעת לעת, ולא באופן קבוע ומתמיד.
לכן, כאשר החולה מתלונן על תופעה שמתרחשת לסירוגין, וברישום הא.ק.ג. הסטנדרטי לא נצפית הפרעה, מבצעים לעיתים רישום א.ק.ג. ממושך, 24 או אפילו 48 שעות. בנוסף, ניתן לראות באופן זה את פעילותו החשמלית של הלב בתנאי החיים האמיתיים ולא במרפאה או בחדר המיון. במקביל להקלטת הרישום החשמלי, מתבקש הנבדק לציין את השעה המדויקת בה הוא חש בתסמינים כלשהם, ואז ניתן לראות אם יש התאמה בין התרחשות התסמינים לבין הופעת הפרעה ברישום החשמלי.
בחלק מן המכשירים המשוכללים יותר יכול הנבדק ללחוץ על כפתור בזמן שהוא חש בתסמינים, והמכשיר יקליט רק את הרישום שנצפה בדקות האחרונות קודם לתסמינים ובזמן התסמינים. באופן זה ניתן לבצע בדיקה ממושכת יותר מיממה.

אוכלוסיות בסיכון

אזהרות

אלכוהול: אין בעיות או השפעות מיוחדות

תינוקות: אין בעיות או השפעות מיוחדות

הנקה: אין בעיות או השפעות מיוחדות

נהיגה: אין בעיות או השפעות מיוחדות

תרופות אחרות: תרופות להורדת לחץ דם או לטיפול במחלת לב, ובעיקר תרופות לטיפול בהפרעות בקצב הלב.

הריון: אין בעיות או השפעות מיוחדות

קשישים: אין בעיות או השפעות מיוחדות

אזהרות כלליות: אין סיכון בבדיקה זו