אינדקס בדיקות חזור

רגישות החיידק לאנטיביוטיקה antibiotic susceptibility test

תאור

בבדיקה זו בודקים את הרגישות של חיידק שבודד לתכשיר אנטיביוטי. אחת הבעיות החשובות והנפוצות ברפואה המודרנית היא עמידותם של חיידקים לתכשירים אנטיביוטיים: שימוש עודף ולא מושכל באנטיביוטיקה ברפואה ובתעשייה הביא לכך שחלק ניכר מהחיידקים הגורמים למחלות עמידים לשורה ארוכה של תכשירים אנטיביוטיים. בזיהומים קשים, או בזיהומים שאינם מגיבים לטיפול אנטיביוטי מקובל, מבודדים את החיידק ובודקים את רגישותו לאנטיביוטיקה. יש כמה שיטות לבצע בדיקה זו:
א. שיטת הדיסקה: שיטה זו היא הפשוטה הזולה והמקובלת ביותר. זורעים את החיידק על קרקע מזון מיוחד שהוטמנו בו כמה דיסקיות, כשבכל דיסקית יש כמות ידועה של אנטיביוטיקה ספציפית. גודל ההילה שנוצרת סביב הדיסקה (עקב עיכוב צמיחת החיידק) קובע את רגישות (או עמידות) החיידק לתכשיר האנטיביוטי הספציפי.
ב. מבחן E-test: שיטה זו מניבה תוצאות קצת יותר מדויקות משיטת הדיסקיות. בתרבית לתוכה זורעים את החיידקים טומנים מקלון מקרטון שלאורכו יש ריכוז אנטיביוטיקה הולך ועולה. מתקבלת הילה בצורת אליפסה התלויה ברגישות החיידק לאנטיביוטיקה. על המקלון מצויין ריכוז האנטיביוטיקה בכל מקום, וכך ניתן לחשב את ריכוז האנטיביוטיקה המינימלי שיביא להכחדת 90% מהחיידקים. (MIC - Minimal Inhibitory Concentration)
ג. בדיקת MIC: כאמור, MIC הוא הריכוז המינימלי של אנטיביוטיקה שיביא להכחדת 90% מהחיידקים. בבדיקה זו זורעים את החיידקים למבחנות קרקע מזון שבתוכן יש ריכוז ידוע של אנטיביוטיקה. אחרי שרואים באילו מהמבחנות צמחו חיידקים ובאילו עוכבה צמיחתם ניתן לחשב במדויק את ה- MIC.

אוכלוסיות בסיכון

אזהרות

אלכוהול: אין בעיות מיוחדות

תינוקות: אין בעיות מיוחדות

הנקה: אין בעיות מיוחדות

נהיגה: אין בעיות מיוחדות

תרופות אחרות: נטילת תכשיר אנטיביוטי לפני לקיחת הדגימה לתרבית עשויה לפגוע ביכולת להצמיח את החיידק; יש ליידע את הרופא על נטילת אנטיביוטיקה לפני הבדיקה.

הריון: אין בעיות מיוחדות

קשישים: אין בעיות מיוחדות

אזהרות כלליות: בלקיחת דם: שטף דם תת-עורי באתר לקיחת הדם (במידה ומתפתח ניתן לשים קרח על האזור); בלקיחת שתן או מוגלות אין בדרך כלל כל סיכון.