אינדקס בדיקות חזור

פעילות רנין בפלסמה plasma renin activity

תאור

רנין הוא אנזים המופרש מהכליות שמפעיל את מערכת הרנין - אנגיוטנסין. מערכת זאת אחראית, בעיקר דרך העובדה שהיא מביאה לשחרור אלדוסטרון (ראה שם), לשליטה על לחץ הדם. בנוסף, מביאה מערכת זאת לכיווץ כלי הדם. במקרים בהם נגרם לחץ דם גבוה כתוצאה מהיצרות עורקי הכליה או ממחלת כליות אחרת, נצפית עליה בפעילות הרנין בפלסמה.
פעילות הרנין תלויה במצב הגוף (מעבר ממצב אופקי למצב אנכי מביא לעליה בפעילות הרנין) ולמצב הנתרן בגוף (ירידה בצריכת הנתרן מביאה גם כן לעליה בפעילות הרנין).
נהוג לבדוק את פעילות הרנין בפלסמה בשעות הבוקר, כי אז נצפית הפעילות הגבוהה ביותר.

אוכלוסיות בסיכון

אזהרות

אלכוהול: אלכוהול מגביר פעילות רנין ואילו גמילה חדה מאלכוהול גורמת לירידה בפעילות הרנין

תינוקות: לא נבדק בדרך כלל

הנקה: אין בעיות מיוחדות

נהיגה: אין בעיות מיוחדות

תרופות אחרות:

הריון: יש עלייה בפעילות הרנין בפלסמה בשליש הראשון להריון. הפעילות חוזרת לתקנה לקראת סוף ההריון, חוץ מאשר בנשים הסובלות מרעלת הריון.

קשישים: אין בעיות מיוחדות

אזהרות כלליות: שטף דם תת-עורי באתר לקיחת הדם (במידה ומתפתח ניתן לשים קרח על האזור)