אינדקס בדיקות חזור

פורפירינים porphyrins

תאור

בבדיקה זו בודקים את רמת הפורפירינים בדם, בשתן או בצואה. פורפירינים הם חומרי צבע שאחד מתפקידיהם העיקריים הוא ביצירת ההמוגלובין (ראה שם). קופרופורפירין, פרוטופורפירין ואורופורפירין הם שלושה חומרי צבע הנמצאים בריכוז נמוך בדם.

אוכלוסיות בסיכון

אזהרות

אלכוהול: אלכוהול עשוי להשפיע על תוצאת הבדיקה. מומלץ לא לצרוך אלכוהול כשבוע טרם הבדיקה.

תינוקות: אין בעיות או השפעות מיוחדות

הנקה: אין בעיות או השפעות מיוחדות

נהיגה: אין בעיות או השפעות מיוחדות

תרופות אחרות: תרופות רבות עשויות להפיע על תוצאת הבדיקה. יש לדווח לרופא על כל תרופה שאתה נוטל.


הריון: הריון עשוי להשפיע על תוצאת הבדיקה.

קשישים: אין בעיות או השפעות מיוחדות

אזהרות כלליות: בבדיקת שתן אין כל סיכון. בבדיקת דם ייתכן שטף דם תת עורי באתר לקיחת הדם (במידה ומתפתח ניתן לשים קרח על האזור)