אינדקס בדיקות חזור

פוספאטאז בסיסי alkaline phosphatase (Alk Phos)

תאור

בבדיקה זו מודדים את הריכוז של פוספאטאז בסיסי בנסיוב הדם. אנזים זה מעורב בתהליכי פירוק קשרים של זרחן (פוספאט), תהליך חשוב בייצור האנרגיה. האנזים פעיל בסביבה בסיסית ונמצא כמעט בכל הרקמות, אם כי בכל רקמה בכמות שונה: הוא נמצא בכמות גדולה בכבד, בדרכי המרה ובעצמות. בכל רקמה קיים האנזים בצורה שונה במקצת, והצורות השונות של האנזים מכונות איזואנזימים. כאשר יש פגיעה בתאים, משתחרר מהם האנזים ורמתו בדם עולה. בעצמות קשור אנזים זה בבניית העצם, כך שבתהליך גדילה יש גם עליה של רמת האנזים בדם. רוב הפוספאטאז הבסיסי הנמצא בדם במצב נורמלי בא מהכבד ומהעצמות.
כאשר יש עליה ברמת הפופספאטאז הבסיסי בדם ולא ברור איזה איבר נפגע, עשוי הרופא לבקש שימדדו את רמת האיזואנזימים השונים.

אוכלוסיות בסיכון

אזהרות

אלכוהול: בצריכת אלכוהול רבה, ובעיקר במחלת כבד הנובעת מאלכוהול, יכולה רמת הפוספאטאז הבסיסי להיות גבוהה. מומלץ שלא לצרוך אלכוהול כ-8 שעות טרם ביצוע הבדיקה.

תינוקות: הרמה בילדים ובמתבגרים גבוהה מהרגיל עקב צמיחת העצמות. היא מגיעה לרמה הנצפית במבוגרים עם סיום גיל ההתבגרות.

הנקה: אין בעיות או השפעות מיוחדות

נהיגה: אין בעיות או השפעות מיוחדות

תרופות אחרות: תרופות רבות עשויות לגרום לעליה ברמת פוספאטאז בסיסי, כמו: תכשירים אנטיביוטיים ובמיוחד ממשפחת המאקרולידים, תכשירים נארקוטיים, מתילדופה, פרופראנולול, סטרואידים, אלופורינול, נוגדי דיכאון ממשפחת הטריציקליים, כלופרומאזין, גלולות למניעת הריון, נוגדי דלקת לא סטרואידיים, אנדרוגנים ועוד. היוועץ ברופא שלך אם להפסיק את הטיפול התרופתי כ-8 שעות טרם ביצוע הבדיקה.

הריון: אין בעיות או השפעות מיוחדות

קשישים: אין בעיות או השפעות מיוחדות

אזהרות כלליות: שטף דם תת-עורי באתר לקיחת הדם (במידה ומתפתח ניתן לשים קרח על האזור)