אינדקס בדיקות חזור

בדיקת עמידות נגיף ה- HIV HIV resistance test

תאור

נגיף ה- HIV הוא הנגיף הגורם למחלת הכשל החיסוני הנרכש (אידס). נגיף זה מתאפיין בין השאר ביכולת הגבוהה שלו לשנות את הקוד הגנטי שלו עצמו (כלומר, ליצור מוטציות) ולהתאים את עצמו כך לסביבה משתנה. בעקבות זאת הופכים חלק ניכר מנגיפי ה- HIV לעמידים לתרופות. עד 15% מהאנשים שנדבקים בנגיף עשויים להידבק בנגיף עמיד, וחלק ניכר ביותר מהנגיפים של חולים המטופלים בתרופות, בייחוד חולים שאינם נוטלים את התרופות שלהם כהלכה, עשויים לפתח עמידות לתרופות.
החלבון (המהווה בעצם את האנזים אותו מעכבת התרופה המעכבת את הנגיף) בנוי מיחידות המכונות חומצות אמינו. יחידות אלו ממוספרות על-פי מקומן בשרשרת החלבון. שינוי בחומצות הגרעין (למעשה, שינוי בגנים - מוטציה) מביא לשינוי בחומצת האמינו במקום מסוים והחלפתה באחרת, להוספת חומצת אמינו או להסרת חומצת אמינו. שינויים אלו מביאים לשינוי במבנה החלבון וגורמים לכך שהתרופה לא תשפיע עליו יותר או תשפיע במידה פחותה. לעיתים גורם השינוי לכך שהחלבון לא יווצר כלל ואז הנגיף אינו ישתכפל או לא יתפקד כהלכה.
את העמידות של הנגיף לתרופות ניתן לבדוק באחת משתי שיטות: בדיקה גנוטיפית ובדיקה פנוטיפית. בבדיקה הגנוטיפית, שהיא הבדיקה העיקרית הנעשית בארץ, בודקים את השינויים הגנטיים שהתרחשו בנגיף ומהם מסיקים לאילו תרופות עמיד הנגיף. פענוח המוטציות השונות אינו פשוט כיוון שעמידות אינה עניין מוחלט (של כן או לא), לעיתים די במוטציה בודדת כדי לגרום לעמידות ניכרת ולעיתים יש צורך במוטציות רבות על מנת שהנגיף אכן יהיה עמיד לתרופה. בבדיקה הפנוטיפית, שהיא הרבה יותר יקרה ומסובכת לביצוע, ונעשית רק בכמה מעבדות מומחים בעולם, מדגירים את הנגיף בתרבית תאים מיוחדת עם התרופות השונות ובודקים את ריכוז התרופה הנחוץ לעיכוב הנגיף. ככל שריכוז התרופה גבוה יותר כך הנגיף עמיד יותר לתרופה זו.

אוכלוסיות בסיכון

אזהרות

אלכוהול: אין בעיות או השפעות מיוחדות

תינוקות: אין בעיות או השפעות מיוחדות

הנקה: לא מומלץ לנשים הנושאות את נגיף ה- HIV להיניק

נהיגה: אין בעיות או השפעות מיוחדות

תרופות אחרות: הפסקת תרופות לפני ביצוע הבדיקה עשויה לגרום לכך שהנגיפים העמידים לתרופה ייעלמו מהדם ובמקומם תהיה עלייה בנגיפים הרגישים לתרופה. שינוי זה עשוי להביא לכך שלא תהיה כל משמעות לבדיקת העמידות. לכן, מומלץ להמשיך ולקחת את התרופת עד נטילת הדם לבדיקה.

הריון: אין בעיות או השפעות מיוחדות

קשישים: אין בעיות או השפעות מיוחדות

אזהרות כלליות: שטף דם תת עורי באתר לקיחת הדם (במידה ומתפתח ניתן לשים קרח על האזור)