אינדקס בדיקות חזור

סמן CA - 125 CA-125

תאור

בבדיקה זו בודקים את הנוכחות של נוגדן בנסיוב כנגד אנטיגן הקיים על חלק מתאים סרטניים המכונה CA-125. סמן זה חיובי בעיקר בנשים עם סרטן השחלות, אבל יכול להיות חיובי גם בנשים שאין להן כלל גידול ממאיר. תשובה חיובית שגויה מתקבלת בנשים לפני גיל המעבר בשכיחות גבוהה יותר מאשר בנשים לאחר גיל המעבר, ועל כן לעולם אין לקבוע נוכחות גידול ממאיר רק על סמך תוצאת בדיקה זו. מלבד זאת, ב 20% מהנשים עם גידול ממאיר של השחלות מתקבלת תשובה שלילית שגויה, כלומר תשובה שלילית בנוכחות גידול ממאיר בשחלות. הרגישות והסגוליות של בדיקה זו נמוכות ועל כן התפקיד העיקרי של בדיקת סמן זה כיום היא מעקב אחר הצלחת הטיפול בנשים עם סרטן השחלות.

אוכלוסיות בסיכון

אזהרות

אלכוהול: אין בעיות או השפעות מיוחדות


תינוקות: אין בעיות או השפעות מיוחדות


הנקה: אין בעיות או השפעות מיוחדות


נהיגה: אין בעיות או השפעות מיוחדות


תרופות אחרות: אין בעיות או השפעות מיוחדות


הריון: אין בעיות או השפעות מיוחדות


קשישים:

אין בעיות או השפעות מיוחדות

אזהרות כלליות: שטף דם תת-עורי באתר לקיחת הדם (במידה ומתפתח ניתן לשים קרח על האזור)