אינדקס בדיקות חזור

נוגדן נגד חומצה גלוטמית דקרבוקסילאז anti GAD ab

תאור

בבדיקה זו בודקים נוכחות נוגדן נגד האנזים דקרבוקסילאז של חומצה גלוטמית (anti GAD ab).

האנזים דקרבוקסילאז של חומצה גלוטמית נוצר בלבלב, ורמתו בנסיוב עולה בכמה מצבים ומחלות הנוצרים במנגנון של חיסון עצמי. חלק מהחוקרים סבורים כי רמת נוגדן זה עשויה לסייע באבחון המחלה, במעקב אחר יעילות הטיפול ובקביעת המהלך הטבעי וחומרתו (הפרוגנוזה).

מכמה מחקרים שנעשו בשנים האחרונות עולה כי נוכחות הנוגדן נגד דקרבוקסילאז של חומצה גלוטמית (GAD65) עשויה לנבא התפרצות של סוכרת נעורים (סוכרת התלויה באינסולין).

אוכלוסיות בסיכון

אזהרות

אלכוהול: אין בעיות או השפעות מיוחדות


תינוקות: אין בעיות או השפעות מיוחדות


הנקה: אין בעיות או השפעות מיוחדות


נהיגה: אין בעיות או השפעות מיוחדות


תרופות אחרות: אין בעיות או השפעות מיוחדות


הריון: אין בעיות או השפעות מיוחדות


קשישים: אין בעיות או השפעות מיוחדות


אזהרות כלליות: שטף דם תת-עורי באתר לקיחת הדם (במידה ומתפתח ניתן לשים קרח על האזור)