אינדקס בדיקות חזור

מיפוי ורידים venography

תאור

בבדיקה זו בודקים את תקינות הורידים באמצעות הזרקת חומר ניגוד לורידים (בדרך כלל ורידי הרגליים או הכליות) וסריקתם באמצעות צילום רנטגן. הבדיקה משמשת לאיתור בעיות בורידים כמו היצרויות, חסימות שמקורן בקריש דם וכדומה. כיום משתמשים בעיקר בבדיקת האולטראסאונד המגלה היצרויות ללא צורך בהזרקת חומר ניגוד (ראה שם) אולם כאשר בדיקת האולטרא סאונד אינה חד משמעית או שיש פתולוגיות אחרות שרוצים לאבחן בוריד משתמשים במפוי ורידים.

אוכלוסיות בסיכון

אזהרות

אלכוהול: אין בעיות מיוחדות

תינוקות: בדרך כלל לא מבצעים.

הנקה: אין בעיות מיוחדות

נהיגה: אין בעיות מיוחדות

תרופות אחרות: אין השפעות או בעיות מיוחדות


הריון: בגלל שמשתמשים בבדיקה זו בקרינת רנטגן מומלץ להמנע ולבצע את הבדיקה רק כאשר אין ברירה אחרת.

קשישים: הסיכון לנזק בכליות גבוה יותר.

אזהרות כלליות: מיפוי ורידים נחשב היום לפעולה בטוחה אך סבוכים עשויים להתרחש ואלו כוללים: דימום קל באתר הזרקת חומר הניגוד, זיהום באתר החדרת הצנתר, נזק לורידים, ותגובה אלרגית לחומר הניגוד המוזרק, ונזק כליות בעקבות חומר הניגוד המוזרק.