אינדקס בדיקות חזור

אוריאה BUN (שתנן, שיינן) חנקן שבאוריאה בדם urea (Ur)

תאור

בדיקת דם זו, שבה מודדים את ריכוז האוריאה או החנקן שמצוי באוריאה בנסיוב הדם, היא חלק מבדיקות תפקודי כליה.  אוריאה (שתנן) היא התוצר הסופי של חילוף החומרים של חלבונים בגוף. אויראה נוצרת בכבד מאמוניה ומופרשת על-ידי הכליות. רמת אוריאה מייצגת את כמות החלבון שהאדם צורך ואת הפרשתו דרך הכליות. גורמים רבים משפיעים על רמת אוריאה ועל כן היא מדד פחות מדויק מהקראטינין לבדיקת תפקוד הכליות.

בדיקת אוריאה - תפדקודי כליה

בדיקת אוריאה מהווה חלק מבדיקות הדם שמודדות את תפקודי הכליה

אוכלוסיות בסיכון

אזהרות

אלכוהול: אין בעיות או השפעות מיוחדות

תינוקות: אין בעיות או השפעות מיוחדות

הנקה: אין בעיות או השפעות מיוחדות

נהיגה: אין בעיות או השפעות מיוחדות

תרופות אחרות: כלוראמפניקול עשויה לפגוע בדיוק הבדיקה.

הריון: אין בעיות או השפעות מיוחדות

קשישים: אין בעיות או השפעות מיוחדות

אזהרות כלליות: שטף דם תת עורי באתר לקיחת הדם (במידה ומתפתח ניתן לשים קרח על האזור)