אינדקס בדיקות חזור

הורמון הפאראתירואיד PTH

תאור

בבדיקה זו בודקים את הרמה של הורמון הפאראתירואיד בנסיוב הדם.
בלוטות הפאראתירואיד ממוקמות באזור הגרון, ליד בלוטת התריס, ואחראיות על ייצורו של הורמון הפאראתירואיד. הורמון זה מפקח על משק הסידן והזרחן בגוף, ומכאן שגם על חילוף החומרים של העצמות. תפקידו העיקרי של הורמון זה הוא לסייע בספיגת סידן ובהפרשת זרחן. רמה נמוכה של סידן מביאה להגברה בהפרשת ההורמון ולהגברת ספיגת הסידן בכליות.
בדם, קיים ההורמון בשתי צורות: בצורת ה- c terminal PTH ובצורת ה- N terminal PTH.
רמת c terminal PTH עולה בדרך כלל בהפרעות כרוניות של הבלוטה, ואילו רמת PTH הכללית ו-N-PTH מייצגות יותר שינויים חדים במצב הבלוטה.

אוכלוסיות בסיכון

אזהרות

אלכוהול: אין בעיות או השפעות מיוחדות

תינוקות: אין בעיות או השפעות מיוחדות

הנקה: אין בעיות או השפעות מיוחדות

נהיגה: אין בעיות או השפעות מיוחדות

תרופות אחרות: מוצרי מזון ותרופות המכילות סידן עשויות לגרום לירידה ברמת ה- PTH

הריון: בהריון יש לעיתים רמת PTH גבוהה עם רמת סידן נמוכה (היפר פאראתירואידיזם משני)

קשישים: אין בעיות או השפעות מיוחדות

אזהרות כלליות: שטף דם תת-עורי באתר לקיחת הדם (במידה ומתפתח ניתן לשים קרח על האזור)